Sankt Hubertus

Om Sankt Hubertus, jægernes skytshelgen, siges det: Da Hubertus som ung klerk en højtidsdag var på jagt, mødte han en hjort med et gyldent kors mellem takkerne på geviret. Han undlod at nedlægge hjorten, han gjorde i stedet bod og drog herefter til Rom.

Her blev Hubertus af paven viet til biskop af Liège. I Liège byggede han en kirke til sin forgænger Den hellige Lambert´s ære. Han knogler blev skrinlagt i 743, og dette relikvie blev i 825 overført til et kloster i Ardennerne.

Hubertus forveksles ofte med Eustacius, en martyr, der blev henrettet i 100-tallet. Under en jagt mødte Eustacius en hjort med et krucifiks i panden og omvendtes herefter til kristendommen. Eustacius påkaldes, hvis man er i livsfare.